Sprinkler Yangın Söndürme Sistemleri

Sulu söndürme sistemi uygulama alanlarına göre farklı boşaltma ekipmanları (çeşitli sprinkler, nozul, monitör, yangın dolabı vs.) kullanılarak, yangından korunmak amacıyla kullanılan su dağıtım tesisatının tasarlandığı bir sistemdir. Sulu söndürme  sisteminin tasarımı için yeterliyse TS EN 12845 (Sprinkler Sistemi), TS EN 671 (Yangın Dolabı) Avrupa ya da yetersiz delirse NFPA 3 (Sprinkler Sistemi), NFPA 14 (Yangın Hortumu), NFPA 15 (Su Sprey Sistemi) Amerikan standardına göre yapılır. Bu sebeple, sistemin tasarım, kurulum, test, bakım ve tadilatlarının yangın söndürme sistemleri konusunda yetkin kişiler tarafından yapılması gerekir.

Sulu söndürme sistemleri suyla reaksiyona giren, su ile yayılan malzemelerin, suyun zarar verebileceği değerli eşyaların (server odaları, trafo odaları, yazma eser kütüphaneleri, vs.) bulunmadığı ortamlarda yangından korunmak amacıyla kullanılır.

Binaların Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre,

  • Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,
  • Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda,
  • Alanlarının toplam 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda
  • Yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde,
  • Toplam alanı 2000 m²’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde,
  • Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda, sprinkler sistemi ile korunacaktır.

Yangına karşı alınabilecek önlemlerden birisi olan söndürme sistemleri yangın başladığı anda yangına müdahale eder ve onun sönmesini sağlar. Söndürme sisteminin çalışma şekline göre sprinkler sistemi yangın anında kendiliğinden devreye girerek  alevlerin üzerine su sıkarak yangını söndürmeye yarar. Ayrıca  sprinkler sistemi  sadece yangını söndürmekle kalmaz yangını da haber verir. Sprinkler odanın sıcaklığını ve yükselen dumanları da azaltarak yangın söndürme ekiplerinin işlerini  kolaylaştırır. Normal zamanlarda her bir sprinkler kapalıdır ve ancak belirli bir sıcaklığa ulaştığı zaman açılırlar. Kapalı konumun önemli bir parçası cam tüptür ve içinde bulunan sıvı ısıyla genleşir. Sağlam cam tüp ancak ortam sıcaklığına göre yangın sonucu 30 derece arttığında patlar. Bunun ardından boru şebekesi içindeki basınçlı su reflektör ile yangın üzerine aniden boşaltılır. Aynı zamanda eş zamanlı olarak borular içerisinde oluşan akış sistemin bağlı olduğu alarm sistemini tetikler ve ikaz verir. İşte sprinkler sisteminin çalışma prensibi budur. Sprinkler çalışma sıcaklıklarına ve duyarlılıklarına göre çeşitlilik gösterir ve herhangi bir sprinklerin koruma alanı 9m² den 21m² ye kadar değişebilir. Sonuç olarak sprinkler sistem yangını söndürmekte çok işlevseldir. Ama binanıza kurduracağınız sprinkler sistemi profesyonel ve güvenilir bir firma tarafından kurdurmalısınız.