Duman Tahliye Sistemleri

Duman kontrolünün olmadığı ve tahliye sistemlerinin yetersiz olduğu binalar, itfaiyenin dışarıdan
müdahelesi sırasında çok tehlikeli durumlar oluşturabilmekte ve önlenmesi zor tehlikelere yol
açmaktadır. Yangın sırasında oluşan oksijen eksikliği sebebi ile tam yanmamış sıcak gaz kütlesi tavana
ulaşmakta ve belirli bir süre sonunda alevin yarattığı ısı ile uzak kenarlarsan tekrar yer seviyesine
inmektedir. Yangına dışarıdan müdahale etmek isteyen itfaiye personelinin girişleri açması ile de
yanmamış gazlar oksijenle birleşmekte ve nu durum da büyük çapta patlamalara sebep olmaktadır.
Duman kontrol sistemleri için tesis edilecek sistemler, bina mimarisine uygun olmalı ve her türlü
tehlike göz önüne alınarak projelendirilmelidir.
Duman kontrol sistemleri için tesise yerleştirilecek ve monte edilecek başlıca sistemler ise çatı
ventilasyon (duman atım – tahliye ) kapakları’’, ‘’jet fanlar’’ ve ‘’ duman-yangın damperleri’’dir.