Basınçlandırma

KAÇIŞ (YANGIN) MERDİVENİ BASINÇLANDIRMA İHTİYACI
Yangın merdivenlerine duman girişinin önlenerek insan tahliyesinin dumansız bir ortamda sağlanması ile itfaiye görevlilerine yangına müdahale için uygun ulaşım yolu sağlanması amaçlanır.
SİSTEM PRENSİBİ
Merdiven kovası yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz kapılarla bina bölümlerinden ayrıldığından, merdiven kovasına verilen hava ile pozitif basınç uygulanır ve merdiven kovasına komşu bölümlerden duman girişi önlenir.
BASINÇLANDIRMA SİSTEMİNİN UYGULANMASI ZORUNLU OLAN BİNALAR
Yangın Merdiveni Basınçlandırma işlemi zorunlu olan binalarda Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik d açıkçası belirtilmektedir.
1. Konutlar hariç olmak üzere bütün binalarda, merdiven kovasının yüksekliği 30.5 m’den fazla ise, kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması gerekir. Bodrum kata ve üst katlara hizmet veren
kaçış merdiveni aynı yuvada olsa bile, zemin seviyesinde, yangına 120 dakika dayanaklı ve duman sızdırmaz bir duvar ile ayrılmış ve ayrı çıkış düzenlenmiş ise, merdiven yuvası için üst katların yüksekliği esas alınır.
2. Bodrum kat sayısı 4’den fazla olan binalarda konutların kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması şarttır.
3. Yapı yüksekliği 51.5 m’den yüksek olan konutların kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması şarttır.
4. Yangın anında acil durum asansör kuyularının yangın etkisi altında kalmaması için acil durum asansör kuyularının basınçlandırılması gerekir.
Asansör Basınçlandırma işlemi Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik de açıkça belirtilmektedir.
Madde 62/2: Asansör kuyusu ve makina dairesi, yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan maddelerden yapılır.
Madde 62/4: Asansör kuyusunda en az 0,1 m² olmak üzere kuyu alanının 0.025 katı kadar bir havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulundurulur veya kuyular basınçlandırılır. Aynı anda bodrum katlara da hizmet veren asansörlere, bodrum katlarda korunmuş bir koridordan veya bir yangın güvenlik holünden ulaşılması gerekir. Asansörlerin kapıları, koridor, hol ve  enzeri alanlar dışında doğrudan kullanım alanlarına açılamaz.
Madde 63/6: Acil durum asansörünün makina dairesi ayrı olur ve asansör kuyusu basınçlandırılır denilmektedir.
Madde 89/4: Yangın anında acil durum asansör kuyularının yangın etkisi altında kalmaması için acil durum asansörü kuyularının basınçlandırılması gerekir.
Yukarıdaki maddelerden de anlaşılacağı gibi yüksek yapılarda mecbur tutulan acil durum asansörü ile diğer yapılardaki asansör kuyularında isteğe bağlı olarak basınçlandırma sistemlerinin yapılması gerekmektedir.